Fjell kirke

Etter at utbyggingen av bydelen Fjell var igangsatt på 1960-tallet, ble planer om å bygge en kirke tatt opp. Arkitekt Elisabeth Fidjestøl fremla i 1973 et utkast til et anlegg som senere ble bearbeidet. Byggearbeidene ble igangsatt i 1983, og kirken ble innviet 26. august 1984. Kirkeanlegget, som er oppført i betong, inneholder også ungdomssal og mindre møterom i underetasjen samt rom for dåpsbarn, kjøkken, et større møterom, menighetssal og kontorfløy. Kirken har to klokker fra Olsen Nauens klokkestøperi.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet