Fjellheimgaten

Sidegate fra den nederste gang- og sykkelveibiten av Engene og nordover vest for Fjellheim skole. Den fikk i 1923 sitt navn etter skolen som igjen har sitt navn fra Fjellheim gård (s.d.).

Cookies | Personvern

bn