Fjellsbyen

Den del av gården Nordre Fjell som i 1870 ble innlemmet i Drammen. Begrenses i syd og sydvest av bygrensen, i nordvest av Frydenhaug og i nordøst og øst følger grensen noenlunde Vestfoldbanen. Da adressenavn (gatenavn med husnummer) ble innført i 1901, fikk samtlige eiendommer Fjellsbyen som gatenavn, hvilket gjorde forholdene svært uoversiktelige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet