Fjellsbyveien

går sydøstover fra Kleivene. Den fikk sitt navn i 1966 etter strøket veien går gjennom, en av de eldre bebyggelser på Strømsøsiden, tidl. kalt Poverudbyen. Veien er en del av det gamle veisystem Krinsilen, som omfattet flere gater.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet