Fjellsbyveien

går sydøstover fra Kleivene. Den fikk sitt navn i 1966 etter strøket veien går gjennom, en av de eldre bebyggelser på Strømsøsiden, tidl. kalt Poverudbyen. Veien er en del av det gamle veisystem Krinsilen, som omfattet flere gater.

Cookies | Personvern

bn