Fjelltrampen

Danselokale på Høytorvet med tilknytning til markedsukene på 1800-tallet, hvor torvtrafikken var flyttet til Høytorvet mens markedet pågikk. Bygningen, som lå på hjørnet av Rådhusgaten og Høytorvet, ble oppført ca. 1890 under navnet Madam Jensens sal. Den ble senere anvendt som forretningslokale til den ble revet i 1978.

Cookies | Personvern

bn