Fjøsly

– også kalt «De brandlidtes asyl» – ble satt som navn på Frantz Tandbergs store fjøs, som ble tatt i bruk til innkvartering av et stort antall husville som etter bybrannen i 1866 led vondt i de oppsatte teltene under regnværet. «Brandlidtekomitéen» kjøpte derfor fjøset og en av sjøbodene på Tandbergs grunn med tilhørende tomter, og solgte dem i 1869 tilbake til Tandberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet