Fjøsly

– også kalt «De brandlidtes asyl» – ble satt som navn på Frantz Tandbergs store fjøs, som ble tatt i bruk til innkvartering av et stort antall husville som etter bybrannen i 1866 led vondt i de oppsatte teltene under regnværet. «Brandlidtekomitéen» kjøpte derfor fjøset og en av sjøbodene på Tandbergs grunn med tilhørende tomter, og solgte dem i 1869 tilbake til Tandberg.

Cookies | Personvern

bn