Flata

ble i 1966 satt som navn på en kort gate på Åssiden, vestover fra Store Landfall øvre. Veien ligger i utkanten av det gamle bebygde område av Landfallgårdene nede på flatlandet som derfor ble kalt «Flata», mens strøket høyere oppe ble kalt «Bråtan.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet