Flatturn, Trygve (13.5.1904 – 22.6.1961)

Typograf og lokal dikter, skrev en rekke dikt som ble utgitt av Harald Lyche & Co.s forlag, med egne fotografier: «Drammensmarka og Bragernesåsen i tekst og bilder» (1942), «I skogens favn» (1950), «Til ensomme lier» (1951).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet