Folkeavstemninger

I tillegg til de nasjonale folkeavstemninger om unionsoppløsningen og kongedømme/republikk (1905), brennevinsforbudet (1919 og 1926) og EU/EF (1972 og 1994), har Drammen hatt to lokale folkeavstemninger: Om alkoholforbudet (1951) og om rivning eller bevaring av tårnbygningene (1966). Den 13. august 1905 stemte 3.725 drammensere for og 2 imot Unionsoppløsningen med Sverige (de to skal angivelig ha vært overlærer Winther og borgermester Rynning), og den 12. november 1905 stemte 3.133 for kongedømme og 439 for republikk. Ved den lokale folkeavstemning 22. oktober 1951 stemte 10.572 drammensere for og 3.247 imot fortsatt salg og skjenking av brennevin i Drammen. Den 11. desember 1966 stemte 9.349 for og 2.608 imot at de to tårnbygningene, Rådhuset og Brannvakten, skulle bevares, men fremmøteprosenten var bare 37,5.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet