Folkestad, Margrethe Gustava (1884 – 1962)

Lungelege, f. i Drammen, d. av fattigforstand er Abraham F. Cand. med. 1916, overlege og direktør ved Reknes sanatorium, Molde, 1923-36, overlege på Grefsen Folkesanatorium 1936-53. Styremedlem i Nasjonalforeningen mot tuberkulose. Ridder av St. Olavs Orden 1954.

Cookies | Personvern

bn