Forlags-Trykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri, grunnlagt 1927 i Engene 13 av boktrykker O. Ingvaldsen. Trykkeriet leverte bøker, aviser og merkantile trykksaker m.v. Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 5 personer. Flyttet ca. 1940 til Nedre Storgate 21, på 1960-tallet overtatt av Odd Ingvaldsen og Henry Karlsen, flyttet på 1970-tallet til Øvre Storgate 124. Aksjeselskap 1989, daglig leder Jens N. Huser Haugfas.

Cookies | Personvern

bn