Forlikskommissærer

En kongelig forordning av 20.1.1797 innførte stillingen som forlikskommissær, som i grove trekk innehadde samme oppgave som dagens forliksråd, nemlig å megle mellom partene i alle de saker som ble forelagt kommissærene. To forlikskommissærer fungerte samtidig. Skogers første forlikskommissær var sogneprest Peder Grønbech (1797-1802), den siste var gårdbruker Ingvald Lie (1924-27). Sistnevnte år ble stillingen opphevet og erstattet av et forliksråd på tre medlemmer.

Cookies | Personvern

bn