Foslund, Halvor Larsen ( 1775 – 1838)

Lærer og forfatter, f. i Onsøy, kom i 1804 som lærer til borgerskolen på Strømsø hvor han forble livet ut. I 1809 utkom hans lille skrift «Et Par Ord om Almueskolelærerne», et forsvarsskrift mot kritikken av de «halvstuderte røvere» som en del av lærerstanden utgjorde. Senere kom en bok om kong Sverre: «Forsag til en Mindetale over den norske Konge Sverre Sigurdsen», og i 1829 en større artikkelsamling, «Scener, hentede fra Livets Skueplads», som bl.a. inneholdt en selvbiografi og flere essays.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet