Fossan

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 8 av Jordbrekke, tidl. husmannsplass. Utskilt som eget bruk 1838.

Cookies | Personvern

bn