Fram, D/S

Dampskip bygget på Akers Mek. Verksted i 1897 og satt i rutetrafikk av reder J. Johannessen mellom Drammen og Kristiania. Den 6. desember 1905 forliste Fram i indre Drammensfjord og forsvant med besetning, passasjerer og last. Forliset, der besetningen på 7 og 4 passasjerer omkom, er fortsatt et mysterium. I Solumsbukten ble det funnet noen tremasseballer som eneste synlige bevis på forliset, ved siden av div. gjenstander som drev i land mellom Drammen og Svelvik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet