Fram, Trevarefabriken

Grunnlagt i Hofgaards gate 22 på begynnelsen av 1900-tallet av Karl Christiansen. Fabrikkbygningen brant og ble i 1917 gjenoppført under navnet Fram Trevarefabrik. Den ble i 1918 overtatt av grosserer Stensby som i 1920 solgte til et aksjeselskap bestående av 4 interessenter. I 1926 ble selskapet likvidert, to år senere ble eiendommen solgt til Lars Bruun A/S, som gjenopptok driften. Fabrikken hadde 14 arbeidsmaskiner og 14 ansatte. Senere overtok bedriften Wriedts gamle bryggeribygning i Øvre Storgate 33, hvor snekkerverkstedet ble etablert i bryggeriets malteri og var beskjeftiget med restaurering og reparasjon av gamle treprodukter samt spesialarbeider innen dører og vinduer. Nedlagt 1991.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet