Fraternitas Drafniensis

Gymnasiesamfunn ved Drammen Latinskole, oppr. stiftet 1850 av Joseph Oscar Bang under navnet «Silentium», gikk senere under navnene «Concordia» og «Brage» til det i 1863 ble rekonstruert som «Fraternitas». Gymnasiesamfunnet, som er for mannlige medlemmer (pikene grunnla i 1911 sitt eget samfunn, Gevjon), har et omstendelig opptagelsesrituale som ender med at man blir «frater» på livstid og får adgang til alle samfunnets møter og selskapelige sammenkomster.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet