Frederiksen, Michael Stub (1789 – 1860)

Sjøoffiser og tollinspektør, tjenestegjorde 1808-12 på en fransk flåte i Vlissingen, gikk i 1814 i norsk tjeneste. Som sjef for Sjøartillerikompagniet rundt 1830 gjennomførte han betydelige forbedringer. Adjutant hos kong Carl Johan 1832. Medlem av det svenske krigsvetenskapsakademi og av Videnskabsselskabet i Trondhjem. Fra 1840 til sin død tollinspektør i Drammen, direktør i Drammen tekniske forening. Ridder av St. Olavs Orden 1847, ridder av den svenske Sverdordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet