Frederiksen, Michael Stub (1789 – 1860)

Sjøoffiser og tollinspektør, tjenestegjorde 1808-12 på en fransk flåte i Vlissingen, gikk i 1814 i norsk tjeneste. Som sjef for Sjøartillerikompagniet rundt 1830 gjennomførte han betydelige forbedringer. Adjutant hos kong Carl Johan 1832. Medlem av det svenske krigsvetenskapsakademi og av Videnskabsselskabet i Trondhjem. Fra 1840 til sin død tollinspektør i Drammen, direktør i Drammen tekniske forening. Ridder av St. Olavs Orden 1847, ridder av den svenske Sverdordenen.

Cookies | Personvern

bn