Frederiksstrøm

var det navn som ble foreslått på Drammensbyene da borgerne i 1662 søkte Kongen om felles kjøpstadsprivilegier for Bragernes og Strømsø. Byens segl skulle vise tre furutrær med en rennende strøm, rundt devisen «Af Gud og Vores Arvekonge alene». Forslaget gikk ikke igjennom, men Drammensbyene ble en kommune, underlagt Christiania.

Cookies | Personvern

bn