Frederiksstrøm

var det navn som ble foreslått på Drammensbyene da borgerne i 1662 søkte Kongen om felles kjøpstadsprivilegier for Bragernes og Strømsø. Byens segl skulle vise tre furutrær med en rennende strøm, rundt devisen «Af Gud og Vores Arvekonge alene». Forslaget gikk ikke igjennom, men Drammensbyene ble en kommune, underlagt Christiania.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet