Fredheim

Bruk i Skoger, bnr. 2 av Fjøset, oppsto ved gårdens deling i 1836 da bruket ble solgt. Gårdens eier fra 1860 til 1869, Anders Breda, var både smed og rimsmed og laget mange gode visestubber.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet