Fredrikstad

ble i 1850- og 60-årene kolonisert av foretagsomme drammensere som raskt overtok ledelsen av byens trelast- og sagbruksvirksomhet. Den første var Peter Gellertsen (1810-1865), som i 1846 begynte med bjelke- og trelasthandel, deretter kom Andreas Jacob Hansen (1819-1889) som også drev stort som bjelkehandler, samt hans brødre Nicolai og Thomas H. Etter hvert begynte de eldre trelastfirmaene i Drammen å etablere seg: Wilhelm Gutzeit (1851), bygget i 1859 distriktets første sagbruk ved Sarpsborg; Thomas W. Schwartz (1829-1906), etablerte seg som bjelkehandler i 1854, senere i kompaniskap med en annen drammenser, L. Z. Backer (1839-1901); Julius Nicolai Jacobsen (1829-1894), som i 1859-60 bygget distriktets annet sagbruk. And. H. Kiær & Co. oppførte i 1860 distriktets tredje sagbruk, som i 1868 ble supplert med et høvleri, og i 1865 bygget drammenseren J. C. Galtung Fredrikstad Dampsag. I 1868 opprettet grosserer Thorvald W. Capjon (1843-1895) Capjon & Co., sagbruk og høvleri.

Cookies | Personvern

bn