Fregatten

Gate i Nordbylia på Åskollen, som på 1980-tallet ble utbygget av Drammen Boligbyggelag. Sammen med flere andre gater i feltet fikk den sitt navn etter eldre skutetyper med den begrunnelse at det med den enestående fine beliggenhet ovenfor Svelvikveien og med glimrende utsikt over fjorden falt naturlig å foreslå navn med tilknytning til seilskutetiden. En fregatt var et hurtigseilende, 3-mastet, fullrigget orlogsfartøy med kanoner på mellom- og øvre dekk. Fregatter utgikk etter overgang til ren maskinell fremdrift.

Cookies | Personvern

bn