Friis, Finn (1866 – 1938)

Bedriftsleder, f. i Porsgrunn, begynte i 1896 som kontorist hos sin fetter Jacob Friis som drev kullforretning ved Gyldenløves Plass (fra 1903 under navnet A/S Kulkompaniet). F. ble i 1899 firmaets disponent samtidig som dette ble flyttet til Kierulftomten. Medstifter og disponent for A/S Transport 1898, samtidig som han var disponent for Eker Kalkfabrik. Stiftet 1902 A/S Triton og senere flere skipsrederier som under første verdenskrig antok store dimensjoner. Hans store skipsflåte forsvant ved forlis eller torpedering samt salg etter skipskrakket. Medlem av Drammen bystyre, formannskap og havnestyre samt av direksjonen i en rekke foreninger samt Drammens Handelsbank.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet