Fritt Norge

1) Illegal avis som ble utgitt i Drammen fra desember 1940, oppr. under navnet «Fridom», fra februar 1942 «Fri presse» og fra august 1942 «Fritt Norge». Senere ble avisen produsert i Skotselv. De første redaktører var Sverre Arntzen og Tollef Berg, senere kom Kaare Gilhus, Per Waage og Bjarne Røgeberg med i redaksjonen, med sistnevnte som eneredaktør fra august 1942. Avisen, som var på 6 sider, ble en tid spredt helt opp til Tromsø, men nedslagsfeltet var først og fremst Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Mjøstraktene. Frem til 8. mai 1945 ble avisen utgitt ukentlig i et opplag fra 1.500 til 3.000. 2) Drammens eneste avis den første uke etter frigjøringen 1945, utgitt av Hjemmefrontens ledelse i Buskerud. Redaktører var skoleinspektør Borgar Steinset og direktør Tord Wikborg. De fem numrene som kom fra og med 8. til og med 12. mai, var på ialt 20 sider og bragte bl.a. lange navnelister over arresterte landssvikere. Fra og med 14. mai utkom igjen Drammens Tidende og Fremtiden på regulær måte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet