Frøken Bauers Pigeskole

Privat pikeskole, som i 1861 ble startet i Drammen av tyskfødte Caroline Bauer. Skolen omfattet 5 klasser og var av 9 års varighet. Frk. Bauer samarbeidet med Latinskolens lærere og ansatte en teologisk kandidat i full post. I 1869 flyttet hun til Christiania for å overta en skole der, og hennes skole i Drammen ble overtatt av cand. theol. S. G. Bøckmann som drev den til 1878 da den ble overtatt av Henriette Wulfsberg, som i 1886 slo den sammen med Thora Bordoes skole til Frøknene Wulfsberg og Bordoes Pigeskole (s.d.).

Cookies | Personvern

bn