Frøknene Wulfsberg og Bordoes Pigeskole

ble i 1886 grunnlagt ved sammenslutning mellom Henriette Wulfsbergs Pigeskole (tidl. Frøken Bauers Pigeskole) og Elisabeth Houbens skole, som i 1881 var blitt overtatt av Thora Bordoe. Skolens elevtall var ved oppstart 221, fordelt på 5 forberedelsesklasser og 5 middelskoleklasser. Fra 1887 til 1908 tok 355 elever middelskoleeksamen. Henriette Wulfsberg fratrådte i 1898 og cand. theol. Harald Alfstad ble skolens eier og bestyrer med frk. Bordoe som medbestyrerinne. I 1908 ble pikeskolens middelskoleavdeling nedlagt og elevene ble overført til Latinskolen, hvor frk. Bordoe frem til 1915 fungerte som lærerinne og inspektrise for pikeavdelingen. Hun livnærte seg deretter ved å gi privatundervisning i tysk og fransk inntil hun i 1919, 71 år gammel, ble tilstått kr. 1.000 i årlig pensjon av stat og kommune. Skolen holdt oppr. til i Rostock-gården i Øvre Storgate, men flyttet senere til egen bygning i Nedre Storgate 20. Denne ble senere overtatt av Gjerdes Handelsskole (s.d.).

Cookies | Personvern

bn