Fruestien

Oppr. en gammel spaservei fra Kobbervik gård langs åsen og opp i høyden, anlagt i 1870-årene av Sven Adolf Solberg, med benker langs hele veien. Den fikk sitt uoffisielle navn etter Solbergs frue (født Arbo) idet hensikten var at hun skulle benytte den som spaservei, men fru Solberg ble den som brukte veien minst. Formannskapet vedtok i 1934 å gi den nye gaten som fulgte stien nærmest bebyggelsen navnet Tangenveien, mens Fruestien ble beholdt på gatens mer uoffisielle fortsettelse fra Egedius gate frem til Dyranbakken.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet