Frydenberggaten

går fra Dalejordet opp til Kloptjernveien. Den fikk i 1934 sitt navn etter at Dalejordet var blitt utparsellert til boligtomter. Gaten går over eller nær tomten for den gamle gård Frydenbergs hovedbygning, som ble fjernet på 1870-tallet, mens uthuset ble revet rundt 1908/09. Gården lå i sin tid ved Kloptjernbekken og ble ervervet av kommunen i anledning av byggingen av det første kommunale vannverket i 1860-årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet