Frysjuhall

Forlystelsessted og danseetablissement ved Høytorvet, som ble benyttet særlig i markedstiden. Navnet var lånt fra Oslo, og betyr hallen ved Freys å, et gammelt navn på Akerselven. Det brede publikum tydet imidlertid navnet som Frydsjuhall, og kalte verten for Belsebubb istedetfor Beiseby. Det ble også holdt store folkemøter her. Folkets Hus hadde senere sine første lokaler i F. inntil stedet ble overtatt av Det Blå Kors. F. var en direkte etterfølger av det gamle Strømli (s.d.), som var blitt revet i 1866 og gjenoppbygget som F.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet