Furuholm

Utfartsted på Øståsen ved Langevannet, som i 1930 ble bygget opp fra grunnen av skytterkongen Karl Hagen (s.d.). Alt tømmer og trevirke som ble brukt ble skåret med egen sag. Stedet var et trivelig og velholdt turmål som ble drevet til 1950 da det ble solgt og nedlagt som utfartssted. Ble i 1956 ekspropriert av Skoger kommune av hensyn til Røysjøvannverket. Tuftene av husets grunnmurer er fremdeles synlige.

Cookies | Personvern

bn