Furuholmen

Øy mellom Brakerøya og Holmen, som oppsto ved at Holmens daværende eier, Joh. Fr. Thorne, i 1839 lot grave en kanal for lettere å kunne fløte bjelker ut til de lastende skuter på yttersiden av Holmen. Denne kunstig anlagte øy fikk navnet F. etter en furu som vokste der. F. ble senere benyttet til trelastopplag for brukene på Holmen. Kanalen ble senere gjenfylt og F. ble igjen en del av Holmen, i de senere år anvendt som oppstillingsplass for biler importert over Drammen havn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet