Furulia

Boplass på Solum som utgår fra Nordbyveien, svinger og løper et stykke parallelt med denne inntil den ender i Ospelia. Fikk i 1959 sitt navn med den begrunnelse at det var «på linje med andre navn, som tidligere er benyttet i dette området, f. eks. Eikelia».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet