Furulia

Boplass på Solum som utgår fra Nordbyveien, svinger og løper et stykke parallelt med denne inntil den ender i Ospelia. Fikk i 1959 sitt navn med den begrunnelse at det var «på linje med andre navn, som tidligere er benyttet i dette området, f. eks. Eikelia».

Cookies | Personvern

bn