Galås

1) Justitsborg (s.d.). 2) Bruk utskilt av Gomperud (bnr. 12), solgt på auksjonen 1777 til Elling Bjørnssøn. Brukets eiendomsforhold ble senere svært innviklede, bl.a. synes deler av Eskerud å ha gått inn i bruket, som hadde en vakker beliggenhet ved Stordammen (Stubberudveien 66). Bruket ble i 1891 solgt til pølsemaker G. A. Thielemann, som åpnet pensjonat på eiendommen. Det ble i 1919 solgt til Carlo I. Halvorsen fra Skien og fikk navnet Fredli pensjonat, senere Stordammen pensjonat. Ved strandlinjen mot Stordammen var det i sommermånedene et godt besøkt friluftsbad, et av de mer kjente utfluktssteder på Konnerud. På eiendommen etablerte en senere eier Bernt Nordang en revegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet