Galschjøt, Christoffer Hansen (+ 1684)

Drammens første byfogd 1679-82. Dansk av fødsel, kjent som en energisk, dyktig og rettskaffen mann som ikke tok hensyn til persons anseelse. Hans gård lå omtrent der Bragernes Torv i dag ligger. Ble i 1680 innblandet i en skandale som bl.a. hadde med oppgjøret av Albert Schumachers bo å gjøre, og måtte flykte til København. G. ble dømt til embedsfortapelse m.m., men anket og ble blankt frifunnet i overhoffretten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet