Gamborg, Thomas Nils Emil (10.3.1833 – 10.11.1895)

Ordfører 1885-91, politimester. Født Kristiania, s. av løytnant Peter G. Jurist, politiassistent i Kristiania 1859-67, fullmektig 1867-70. Ved siden av Eilert Sundt det toneangivende medlem i Kristiania Arbeidersamfund og dets formann i 1870. Samme år ble G. utnevnt til politimester i Drammen, hvor han virket til sin død. Hans første oppgave var å skape et moderne politikorps i byen. Det gamle vekterkorps ble avskaffet og i 1872 ble 12 politikonstabler ansatt. Garnborg var medlem av Drammen bystyre og formannskap, ordfører i representantskapet for Drammens og Oplands Kreditbank, formann i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn og fra 1872 til 1877 formann i Drammen Arbeiderforening. Ved siden av dette drev G. privat en omfattende virksomhet av folkeoppdragende art, som førte langt ut over Drammens grenser. Han fant glede i å utbre nyttige kunnskaper til samfunnets svakere grupper og kjøpte opp og delte ut hundrevis av populære bøker og tidsskrifter for å høyne tilværelsen for det brede lag. Ved sitt ekteskap med Elise Solberg, datter av Andreas Solberg og Ingeborg Kiær, var han blitt en velstående mann, som derfor kunne gi bort hele sin gasje som politimester tiI de fattige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet