Gamle Kongevei

Hovedvei på Sankt Hansberget mellom Kobbervik og Smedberget, omfatter hele strekningen fra Holmestrandsveien ved Rundtom til Hans Tordsens gate. «Kongevei» ble brukt som betegnelse på de første veier som ble anlagt som kjøreveier. Den første var fra Kongsberg sølvverk til Hokksund i 1625-29. I 1665 fulgte strekningen Hokksund – Drammen – Christiania og Drammen – Larvik. Den sistnevnte har utvilsomt fulgt den gamle almannaveien fra Liersund (Øvre Sund) over Strøm – Danvik – Austad – Frydenhaug til Brandstranden ved Kobberviken. Videre fulgte den meget nær samme trasé som den gatestrekning som i 1961 fikk navnet Gamle Kongevei. Smedberget og den østenforliggende del av Hans Tordsens gate er også deler av den gamle kongeveien, men bystyret valgte her å beholde det meget gamle navn Smedberget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet