Gamle Pukerudvei

Kort veistump ved Pukerud som tidligere utgjorde en del av tidligere Øvre Eikervei, som imidlertid ble rettet ut og fikk ny trasé.

Cookies | Personvern

bn