Gampedalsstulen

Seter i Gampedalen øverst i Grodalen der den svinger vestover mot Storemyr, ca. 500 meter oppe i dalføret og ca. 50 meter fra Gampedalsbekken i nordlig retning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet