Garås landhandleri

ble i 1928 grunnlagt i Skoger av Gustav Gulliksen, oppr. fra Tønsberg. Han drev landhandleriet til 1945 da Åge Koht Torgersen overtok. I desember samme år ble forretningen overtatt av Gerd og Christoffer Juel som drev det til det p.g.a. sviktende omsetning ble nedlagt ved utgangen av 1984. Omsetningen besto da mest av melk og brød.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet