Garben, Baltazar Oscar (1839 – 1909)

Skattefogd og auksjonsforvalter i Drammen 1898-1909, tidl. bl.a. oppdagelsessjef i Kristiania og foged i N. Romerike. Ridder av St. Olavs Orden 1900.

Cookies | Personvern

bn