Garmann, Johan (ca. 1580 – 1651)

Trelasthandler på Bragernes, oppr. rådmann i Haderslev, Danmark. Tvunget til å forlate sitt hjem i 1627, dro til Malmø og i 1628 med leidebrev fra kong Christian IV til Bragernes hvor han slo seg opp som handelsmann og trelasthandler, senere faktor ved Kongsberg Sølvverk. Stamfar for slekten Garmann i Norge, forpaktet noen store tomter rett ovenfor Bragernes kirke, og flere av hans slektninger bygslet grunn i nærheten.

Cookies | Personvern

bn