Gåsevadet

Navn på strekningen fra Lilleøen til Solbergelven ved Storgraven på Nedre Strømsø like ved Rundtom. En liten bro førte her over. Navnet ble bevart i Gaasevad Papirfabrik (s.d.).

Cookies | Personvern

bn