Gata

Gård utskilt av Nordre Haneval (bnr. 3), utskilt fra hovedbølet 1860. Gården har sitt navn fra den tid da veien til Sande og sydover gikk forbi den.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet