Gausemel, Steffen Reidar ( I. 7.1910 – 1981)

Skolemann og historiker, f. i Hornindal. Kom i 1937 til Drammen som overlærer ved Drammens Handelsgymnasium og ble i 1946 ansatt som lektor ved Drammen Latinskole, fra 1951 inspektør og fra 1963 til 1977 som skolens rektor. Hans hovedfagsoppgave, «Rasmus Steinsvik», kom i bokform i 1937, og senere skrev Gausemel bl.a. Liers bygdehistorie fra ca. 1500 til 1914 i bind V (1962) og VI (1969) av «Liers historie». Forøvrig har han utgitt festskrift til Drammens Sangforenings jubileer i 1950 og 1975, «Sangforeningen Lærkens historie 1880-1955» (1955), «Drammen og Omland Huseierforening 1907-57» (1957) og «Drammens manufakturkjøpmenns forening 1909-1959» (1959). Medlem av Drammen bystyre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet