Geelmuyden, Hans Christian (1861 – 1945)

Lege og forsker, f. i Drammen, s. av sivilingeniør Bernhard G. Amanuensis ved Det fysiologiske Institut 1889-1931, spesialist i sukkersyke 1907-27. Utførte et betydelig forskningsarbeid vedr. det intermediære stoffskifte og dets problemer og utga en rekke vitenskaplige avhandlinger innen disse emner samt en «Lærebog i menneskets fysiologi og hygiene» ( 1901). Tildelt professor Schjelderups gullmedalje 1895, Fridtjof Nansens gullmedalje 1923. Ridder av St. Olavs Orden 1933.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet