Geelmuyden, Ola Andreas Stang (22.6.1858 – 1944)

Kunstmaler, f. i Drammen (Gyldendals store leksikon angir uriktig Bærum som hans fødested), s. av sivilingeniør Bernhard G. Studerte arkitektur ved høyskolen i Dresden 1877-80, elev av Chr. Krohg 1880-81, studerte ved akademiet i Karlsruhe 1882-84, Paris 1885, Munchen 1887-90. Meget benyttet innen kunstnerorganisasjoner, skrev bøker om maleriets teknikk («Lærebok i linearperspektiv» 1919, «Oljemaleriets teknik» (1927). Konservator ved Skulpturmuséet og bibliotekar ved Kunstindustrimuséet 1895-1901, sekretær for Kristiania Kunstforening, Statens Kunstutstilling og Kunstakademiet 1908-28. Av hans malerier kan nevnes «Gode Venner», «Amerikabrev», «Hønsene mates», «Sta. Cecilia» og «Damen på kvisten». Ridder av flere utenlandske ordener.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet