Gesellveien

Vei på Konnerud over Brekke gårds grunn, fra Hauanveien mot Brekke og Tuft. Den fikk sitt navn i 1969 til minne om «gesellene» ved gruvene. En «gesell» var en salskamerat, en håndverkersvenn, og også navn på en bergverksarbeider. Uttrykket ble først brukt i Norge i det 15. århundre av tyskerne på Bryggen i Bergen. Mange tyske gruvefolk kom til Konnerud for å arbeide i gruvene. Gesellveien ble i 1980 satt som navn på gang-/turveien fra gangbroen ved Lønnerud/Hallermoen til Hauanveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet