Gilhus, Nils

Kolonialforretning med finere kolonialvarer, frukt, hermetikk, fetevarer, vilt og rensdyrkjøtt, grunnlagt 1936 i Hauges gate 1, flyttet 1938 til Hans Hansens vei 87 som kjøtt-, kolonial- og melkeforretning. Butikken ble i 1954 overtatt av Astri Sommer under navnet Nils Gilhus Eftf., fra 1964 under navnet Astri og Olav Sommer, som drev forretningen til den i 1994 ble overtatt av brødrene Emeci, som endret navnet til Gima Mat.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet