Gjerdesaken

En betydelig rettssak som i årene rundt 1850 verserte for domstolene. I 1847 hadde eierne av Strømgårdene, Skjeldrumgårdene, Skallestad og Jordbrekk inngjerdet sine skoger slik at oppsitterne under Ekholt ikke kunne ha sine dyr på havn der. 23 oppsittere anla sak mot skogeierne med krav om at gjerdene skulle rives og at de skulle tilkjennes erstatning for tapt havnegang. Ved alle rettsinstanser like til Høyesterett, som endelig avgjorde saken i 1851, fikk Konnerudfolkene medhold. Dermed var det endelig avgjort at gjerdene måtte rives og at skogeierne måtte betale 2 speciedaler til fattigkassen for hver dag de oversatt fristen som ble satt for å rive gjerdene. Saksøkerne ble tilkjent 60 speciedaler i saksomkostninger. Det ble ansett bevist at saksøkernes krøtter fra gammel tid hadde hatt felles havnegang i begge parters skoger, og da klagernes havnegang var både mindre og dårligere enn skogeiernes, ble det ansett som en betydelig ulempe at havnegangen ikke fortsatt var i fellesskap slik den hadde vært før gjerdene ble satt opp i 1847.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet