Gjermundrudveien

Sidevei til Gomperudgaten på Konnerud som i 1993 fikk sitt navn etter småbruket Gjermundrud som ligger i området. Veien var foreslått gitt navnet Heinikenveien etter en plass som fra ca. 1905 var bebodd av en tysk gruveingeniør Heinickens mor, men dette navnet ble ikke godtatt.

Cookies | Personvern

bn