Gjermundrudveien

Sidevei til Gomperudgaten på Konnerud som i 1993 fikk sitt navn etter småbruket Gjermundrud som ligger i området. Veien var foreslått gitt navnet Heinikenveien etter en plass som fra ca. 1905 var bebodd av en tysk gruveingeniør Heinickens mor, men dette navnet ble ikke godtatt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet